Parafia

Home Historia
Historia Parafii


Historia Parafii w. Stanisawa Biskupa i Mczennika na Woli

folder polsko - angielski

folder polsko - niemiecki

folder polsko - francuski

Zachcamy te do przeczytania historii kultu obrazu Matki Boej Elekcyjnej.

DOTYCHCZASOWI KSIʯA PROBOSZCZOWIE

1959 ? 1864Ks. Leopold Rzeczycki
1864 ? 1869Ks. Jzef Wojno
1869 ? 1871Ks. Piotr leszczyski

1871 ? 1895Ks. Ignacy Habielski
1896 ? 1901Ks. Wadysaw Siewierski
1901 ? 1908Ks. hr. Zygmunt ubieski
1909 ? 1920Ks. Feliks Puchalski
1920 ? 1935Ks. Seweryn Popawski
1935 ? 1939Ks. Franciszek Gsiorowski
1939 ? 1967Ks. Jan Podbielski
1967 ? 1985Ks. Kazimierz Ignaczuk

1985 ? 2009Ks. pra. Janusz Godzisz
od 2009 Ks. Arkadiusz Wjtowicz

Parafia wolska erygowana zostaa 11 lipca 1611 r. przez biskupa Andrzeja Opaliskiego,

ale jako filia parafii w. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Wspomniana jest w dokumencie papiea Jana XXII pod dat 1 maja 1319.

Jest przypuszczenie, e wkrtce po erekcji parafii w. Jana Chrzciciela, a byo to ok. 1300 r.,

zostaa wzniesiona na Woli kaplica, ktra przez 300 lat penia funkcj filii parafii witojaskiej.


W swojej historii zmieniaa czterokrotnie kocioy bdce siedzibami parafii.

Pierwsz wityni parafialn by koci w. Wawrzyca Diakona i w. Stanisawa Biskupa

na Reducie Wolskiej [dzi w. Wawrzyca].

Po zamienieniu go w 1834 roku przez wadze carskie na cerkiew prawosawn parafianie,

nie chcc tua si po okolicznych kocioach i kaplicach, zostali zmuszeni do wybudowania w 1858 r.

kocioa pw. w. Stanisawa Biskupa i w. Wawrzyca Diakona [dzi w. Stanisawa] przy ulicy Kocielnej

(obecnie Bema).

W 1903 roku centrum parafialnym sta si przestronny koci w. Stanisawa Biskupa przy ulicy Wolskiej

[dzi w parafii w. Wojciecha], natomiast witynia przy ulicy Bema zostaa powierzona w 1917 r.

ojcom redemptorystom (opieka do 1927 r.).


Dnia 1 listopada 1923 (1925?) roku kard. Aleksander Kakowski wydzieli ze starej i wielkiej parafii wolskiej

na nowo parafi w. Wawrzyca z kocioem w. Wawrzyca i w. Stanisawa

oraz utworzy 1 kwietnia 1927 roku dwie kolejne parafie:

w. Stanisawa Biskupa z kocioem w. Stanisawa i w. Wawrzyca przy ul. Bema

oraz w. Wojciecha z kocioem w. Stanisawa przy ulicy Wolskiej.


Koci w. Stanisawa Biskupa i Mczennika i w. Wawrzyca Diakona Mczennika, zbudowany by w latach 1858-1860

z fundacji Adama Michaa Poraj-Biernackiego wg projektu arch. Jzefa Orowskiego przez ks. Leopolda Rzeczyckiego.

Powicony 14 padziernika 1860 roku przez bp. Henryka Platera.

Konsekrowany 7 sierpnia 1949 r. przez abpa Stefana Wyszyskiego.

Styl neoromaski. W kociele znajduje si obraz Matki Boej zwanej Elekcyjn, pochodzcy z 1621 roku.


Plebania zbudowana w latach 1931-1933 przez ks. Seweryna Popawskiego. Zburzona w 1945 r. i odbudowana.

Wikariatka z 1957 r. wybudowana przez ks. J. Podbielskiego.

Dom administracyjno-katechetyczny zbudowany w latach 1987-1992 przez ks. Jana Godzisza.

http://archidiecezja.warszawa.pl/parafie/sw-stanislawa-biskupa-i-meczennika-na-woli/

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.