Parafia

Home Ogoszenia parafialne

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIX Niedziela zwyka

13 sierpnia 2017 r.

1. Dzi przed kocioem Panie z Zespou ?Caritas? kwestuj po kadej Mszy w. na cele dobroczynnoci w naszej parafii.

?Bg zapa? za wszelkie wsparcie.

2. Jutro, 14 sierpnia, Kancelaria Parafialna bdzie nieczynna.

Tego dnia Koci wspomina w. Maksymiliana Mari Kolbego, kapana i mczennika ? Zaoyciela Rycerstwa Niepokalanej.

3. We wtorek ? 15 sierpnia ? Koci obchodzi uroczysto Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny

- ?Matki Boej Zielnej?

? 97 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r., synnego ?Cudu nad Wis?.

Msze w. bd sprawowane o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. O godz. 9.30 ? Msza w. w intencji Ojczyzny.

Podczas kadej Mszy w. obrzd bogosawiestwa zi i kwiatw.

15 sierpnia mog zyska odpust zupeny czonkowie Rycerstwa Niepokalanej.

4. W najbliszym tygodniu Koci wspomina:

- W rod ? w. Rocha, ktrego figura stoi w naszej kruchcie,

- W czwartek ? w. Jacka, kapana,

5. W tym tygodniu pamitajmy w modlitwie o rolnikach, polecajc ich tegoroczne zbiory.

6. Dzisiejszy dzie to ostatnia niedziela posugi w naszej parafii Ks. Wojciecha Pirko,

ktrego wadza Archidiecezjalna przenosi do Parafii w. Aleksandra w Warszawie, na Pl. Trzech Krzyy,

gdzie bdzie peni posug jako wikariusz.

Za wieloletni pobyt Ks. Wojciecha w naszej parafii, jako naszego wikariusza, jestemy gboko wdziczni Boej Opatrznoci,

e daa nam moliwo korzystania z Jego posugi.

Z gbi serca skadamy staropolskie ?Bg zapa!? za kady dzie Jego penej zaangaowania suby dzieciom,

potrzebujcym i caej naszej parafialnej wsplnoty.

Ufamy, e nowa rodzina parafialna przyjmie Ks. Wojciecha rwnie serdecznie i gorco, jak my egnamy!

?Szcz Boe? Ks. Wojtku na nowym miejscu Twojej kapaskiej suby!

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

WITO PRZEMIENIENIA PASKIEGO

(XVIII niedziela zwyka)

06 sierpnia 2017 r.

1. Dzi I niedziela miesica. W czasie wakacji nie ma wystawienia Najwitszego Sakramentu do popoudniowej

adoracji. Na godz. 17.15 zapraszamy na krtkie naboestwo adoracyjne.

2. W tym m-cu wyjtkowo Msza w. zbiorowa za zmarych bdzie we wtorek, 8 sierpnia, o godz. 7.30.

3. We wtorek Koci wspomina w. Dominika, a w rod w. Teres Benedykt od Krzya (Edyt Stein), Patronk Europy.

4. W czwartek Koci czci w. Wawrzyca, diakona i mczennika.

Nasza ssiednia Parafia w. Wawrzyca przeywa swj odpust parafialny.

5. Przypominamy, e w kad niedziel po Mszy w. o godz. 8.00 odczytywane s wypominki za naszych bliskich zmarych.

Zachcamy do uczestnictwa w tej modlitwie.

6. Mimo wakacji kancelaria parafialna pracuje normalnie.

Interesantw zapraszamy od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30.

Jednoczenie informujemy, e z sakramentu pokuty i pojednania mona korzysta na pocztku kadej Mszy w.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XVII niedziela zwyka

30 lipca 2017 r.

1. We wtorek ? 1 sierpnia ? przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego.

O godz. 17.00 we wszystkich kocioach naszej Archidiecezji zabrzmi dzwony.

Gdziekolwiek znajdziemy si w tej chwili, przystamy na chwil modlitwy

i zadumy, oddajc w tensposb cze wszystkim Powstacom Warszawy.

W naszym kociele o godz. 18.00 bdzie sprawowana Msza w. w int.

wszystkich polegych w dniach Powstania Warszawskiego.

Zachcamy do uczestnictwai wsplnej modlitwy.

2. Od godz. 12.00 1 sierpnia do pnocy 2 sierpnia moemy zyska odpust

zupeny tzw. ?Odpust Porcjunkuli?. Mona go zyska jedynie w kocioach parafialnych.

Warunki uzyskania tego odpustu:

- pobone nawiedzenie kocioa parafialnego,

- przyjcie komunii w.,

- modlitwa wg intencji Ojca witego,

- wykluczenie przywizania do jakiegokolwiek grzechu.

Odpust ten zawdziczamy w. Franciszkowi z Asyu.

Docemy ten dar Kocioa w. i skorzystajmy z niego.

5. W dniach 5 i 6 sierpnia wyruszaj z Warszawy tradycyjnie piesze pielgrzymki na Jasn Gr.

Otoczmy nasz modlitw wszystkich pielgrzymw podajcych do Jasnogrskiego Sanktuarium.

6. W najbliszym tygodniu, w pitek, Koci wspomina ? w. Jana Mari Vianneya ? patrona proboszczw.

Pamitajmy tego dnia o naszym Ks. Proboszczu.

7. W tym tygodniu przypadaj I pitek i I sobota m-ca.

W pitek spowied w. podczas kadej Mszy w., a w sobot o godz. 7.30 bdzie Msza o Niep. Sercu Maryi.

Raniec fatimski odmawiamy indywidualnie.

8. Przypominamy, e mimo wakacji kancelaria parafialna pracuje normalnie.

Interesantw zapraszamy od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30.

Jednoczenie informujemy, e z sakramentu pokuty i pojednania mona korzysta na pocztku kadej Mszy w.

9. Rozpoczynajcy si miesic sierpie, jest tradycyjnie miesicem trzewoci

i dobrowolnej abstynencji od alkoholu.

Swoje zobowizania moemy wpisa doZotej Ksigi Trzewoci wyoonej na otarzu Serca Pana Jezusa.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XVI niedziela zwyka

23 lipca 2017 r.

1. W zwizku z przypadajcym we wtorek wspomnieniem w. Krzysztofa ? Patrona kierowcw i podrujcych,

zgodnie z zapowiedzi, dzi po kadej Mszy w. odbdzie si obrzd bogosawiestwa kierowcw i ich pojazdw.

Zachcamy wszystkich kierowcw i podrujcych, aby zechcieli podzikowa Bogu za bezpiecznie przeyty rok

i prosi o bogosawiestwo na cay nastpny.

Skadane tradycyjnie przy tej okazji ofiary przeznacza si na Fundusz MIVA Polska,

ktry zakupuje rodki transportu dla misjonarzy.

25 lipca ? w poniedziaek ? nie bdzie bogosawiestwa pojazdw!

2. W rod wspominamy Rodzicw NMP w. Joachima i Ann.

Pamitajmy tego dnia w swoich modlitwach o naszych Kochanych Rodzicach, tych yjcych i tych co ju od nas odeszli.

3. W sobot Koci czci w. Mart. Jest to dobra okazja, aby podzikowa wszystkim naszym ?dobrym Martom?

z Zespou ?Caritas? oraz wszystkim troszczcym si o nasz wityni parafialn. ?Bg zapa!?.

4. Przypominamy, e mimo wakacji kancelaria parafialna pracuje normalnie.

Interesantw zapraszamy od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30.

Jednoczenie informujemy, e z sakramentu pokuty i pojednania mona korzysta na pocztku kadej Mszy w.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XV niedziela zwyka

16 lipca 2017r.

1. W zwizku z przypadajcym w przyszym tygodniu wspomnieniem w. Krzysztofa ? Patrona kierowcw i podrujcych,

w przysz niedziel, po kadej Mszy w. odbdzie si obrzd bogosawiestwa kierowcw i ich pojazdw.

Zachcamy wszystkich kierowcw i podrujcych, aby zechcieli podzikowa Bogu za bezpiecznie przeyty rok i prosi

o bogosawiestwo na cay nastpny.

Skadane tradycyjnie przy tej okazji ofiary przeznacza si na Fundusz MIVA Polska,

ktry zakupuje rodki transportu dla misjonarzy.

25 lipca ? w nastpny wtorek ? nie bdzie bogosawiestwa pojazdw!

2. W najbliszym tygodniu Koci wspomina: w czwartek ? B. Czesawa, kapana, a w sobot ? w. Mari Magdalen;

3. Kancelaria Parafialna funkcjonuje normalnie. Przyjcia interesantw od poniedziaku do pitku

w godz. 9.00 ? 10.00 i 16.00 ? 17.30.

Spowied w. codziennie na pocztku kadej Mszy w.

4. Zachcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, ktra jest wyoona w staym miejscu obok otarza w. Teresy.

Prosimy o zwrcenie uwagi na aktualne ceny ? niektre wydania wakacyjne maj inn, nieraz podwjn cen.

?Bg zapa? za sumienne i rzetelne ofiary.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIV niedziela zwyka

09 lipca 2017 r.

1. Jak w kad II niedziel m-ca przed kocioem po kadej Mszy w. prowadzona jest zbirka ofiar przez Zesp ?Caritas?

na rzecz dobroczynnoci naszej parafii.

?Bg zapa? za wszelkie wsparcie!

2. Przypominamy, e w okresie wakacyjnym nie ma spotka ywego Raca.

3. We wtorek Koci obchodzi wito w. Benedykta, Opata ? Patrona Europy.

Pamitajmy tego dnia w swoich modlitwach o Papieu ? Seniorze Benedykcie XVI.

4. Zachcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, ktra wyoona jestw regale

obok otarza w. Teresy. ?Bg zapa? za sumienne i uczciwe skadanie opat za pras!

5. W wakacje kancelaria parafialna pracuje normalnie, a z sakr. pokuty moemy korzysta na pocztku kadej Mszy w.

6. Wszystkim yczymy bogosawionej niedzieli przeywanej w gronie rodzinnym

w radoci i wzajemnej mioci. Niech nam wszystkim Pan bogosawi!

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIII niedziela zwyka

02 lipca 2017 r.

1. Jutro I poniedziaek m-ca, o godz. 7.30 Msza w. zbiorowa za zmarych.

2. Informujemy, e s ju do nabycia nowe miesiczniki na miesic lipiec i sierpie.

S wyoone na regale z pras katolick przy otarzu w. Teresy.

Prosimy o zwrcenie uwagi na aktualne ceny, gdy niektre wydania s podwjne.

Zachcamy do nabywania i lektury prasy.

3. W kruchcie kocioa, w cianie, funkcjonuje puszka na ofiary na kwiaty do otarza.

Wdziczni jestemy za skadane tam wszelkie ofiary. ?Bg zapa!?

4. Przypominamy, e mimo wakacji kancelaria parafialna pracuje normalnie.

Interesantw zapraszamy od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 10.00

i od 16.00 do 17.30.

Jednoczenie informujemy, e z sakramentu pokuty i pojednania mona korzysta na pocztku kadej Mszy w.

5. W najbliszym tygodniu Koci w liturgii witej wspomina:

* w poniedziaek, w. Tomasza Apostoa,

* w czwartek, b. Mari Teres Ledchowsk, patronk dzie misyjnych w Polsce,

* w sobot, w. Jana z Dukli, ktrego relikwie mamy w naszym kociele.

Podczas wieczornej, rodowej Mszy w. bdzie moliwo ucaowania Jegorelikwii.

6. Wszystkim yczymy dobrego tygodnia, wiele radoci i obfitoci Boych ask.

Niech w nadchodzcym tygodniu i w caym naszym yciu, towarzyszy nam Boe bogosawiestwo.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XII niedziela zwyka

25 czerwca 2017r.

1. Dzisiejsza niedziela jest pierwsz niedziel wakacyjn naszych najmodszych parafian.

Apelujemy zatem do nich, a nade wszystko do Rodzicw: zadbajcie, Kochani, aby da dobry przykad dzieciom.

Podczas wsplnych wakacji, czy wyjazdw, nie zaniedbujcie obowizku uczestnictwa w niedzielnej Mszy w.

Nawiedzajcie witynie napotykane na wypoczynkowych szlakach, pamitajc o odpowiednich strojach.

Niech nie bdzie wakacji od Pana Boga!


2. We wtorek Koci czci NMP Matk Nieustajcej Pomocy. Msze w. jak kadego dnia powszedniego.

3. W czwartek, 29 czerwca, uroczysto w. Apostow Piotra i Pawa.

W zwizku z tym mog zyska odpust zupeny wszyscy ci, ktrzy posuguj si dewocjonaliami powiconymi przez Ojca w.

lub Biskupa pod warunkiem odmwienia Wyznania wiary.

Taca zbierana podczas Mszy w. przeznaczona jest na Danin w. Piotra dla Stolicy Apostolskiej, tzw. ?wito-pietrze?.

Msze w. jak w dzie powszedni.


4. Jeszcze tylko do pitku o godz. 17.15 ostatnie naboestwa czerwcowe.

Zachcamy do udziau!


5. W tym tygodniu przypada I sobota m-ca. - cze oddawa bdziemy Niepokalanemu Sercu Maryi na Mszy w. o 730.

W lipcu i sierpniu raniec fatimski odmawiamy indywidualnie. Nie bdzie naboestw w kociele.

6. Od nastpnej niedzieli, jak co roku w wakacje, w m-cu lipcu i sierpniu,

nie bdzie Mszy w. o g. 12.30 .

W dni powszednie Msze w. bez zmian.

Chrzty w. w II i IV niedziel m-ca bd na Mszy w. o 11.00.

W dniu dzisiejszym jest rwnie ostatnie przed wakacjami wydanie naszej ?Gazetki Parafialnej?,

ktra zostanie wznowiona po wakacjach. W lipcu i sierpniu nie bdzie rwnie pierwszo-czwartkowych adoracji N. Sakr.


7. Przypominamy, e mimo wakacji kancelaria parafialna bdzie pracowaa normalnie. Interesantw zapraszamy od poniedziaku do pitku w godzinach

od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.30 Jednoczenie informujemy, e z sakramentu pokuty i pojednania bdzie mona korzysta na pocztku kadej Mszy w.


8. W czasie wakacji nie odwiedzamy chorych z comiesiczn posug sakramentaln.

Do chorych kapani udadz si we wrzeniu.

W nagych wypadkach wezwania do chorego, po uzgodnieniu terminu z kancelari parafialn,

w zakrystii kocioa lub z kapanem dyurnym.


9. Wszystkim udajcym si na letni wypoczynek yczymy udanych wakacji,

dobrej pogody, duo soca i okazji do nabrania nowych si.

Niech nas wszystkich Pan bogosawi i strzee.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XI niedziela zwyka

18 czerwca 2017r.

1. Zgodnie z zapowiedzi, dzi przed kocioem po kadej Mszy w.,

zbierane s ofiary do puszki na pomoc misyjn dla chorych dzieci w Korei,

z ktrej rok temu gocilimy pielgrzymw na DM.

Niech to bdzie trwaym i wymiernym owocem tamtych wspaniaych przey.

?Bg zapa? za wszelkie wsparcie!

2. Trwa oktawa Boego Ciaa. Dzi o g. 17.15 Nieszpory o N. Sakramencie,

po nich litania do Serca P. Jezusa i procesja wok kocioa.

3. Do czwartku wcznie nie ma oddzielnych naboestw czerwcowych.

Spotykamy si na Mszy w. o g. 18.00 poczonej z Nieszporami, po ktrej jest

Litania do Serca Pana Jezusa i procesja wok kocioa.

Zachcamy do licznego udziau.

4. W czwartek, na zakoczenie oktawy, po procesji odbdzie si obrzd bogosawiestwa wiankw z kwiatw i zi.

5. W pitek uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa. Msze w. jak w dzie powszedni.

O godz. 17.15 wraca ju Naboestwo czerwcowe. Z racji uroczystoci mona spoywa pokarmy misne.

Tego dnia dzieci i modzie naszej parafii bd na swoich Mszach w. dzikowa Bogu za koczcy si rok szkolny.

Zainteresujmy si czy nasze dzieci skorzystay z sakramentu spowiedzi w. i byy na Mszy w.

6. W sobot, 24 czerwca, Koci obchodzi uroczysto Narodzenia w. Jana Chrzciciela

7. Zachcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, ktra wyoona jest w staym miejscu na regale obok zakrystii.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

15 czerwca 2017 r.

UROCZYSTO BOEGO CIAA

1. Dzi o godz. 15.00 Msza w. w intencji Parafian,

po ktrej wyruszy procesja ulicami naszej Parafii do czterech otarzy.

Trasa procesji i miejsca otarzy takie same, jak w poprzednich latach.

Zamanifestujmy swoj obecnoci nasz wiar w Chrystusa Eucharystycznego

i przywizanie do Jego witego Kocioa.

Apelujemy do Was, Kochani, aby nie zabrako chtnych do pomocy w uwietnieniu orszaku procesyjnego.

2. Od jutra, przez ca oktaw uroczystoci Boego Ciaa, oprcz niedzieli,

gromadzi si bdziemy na Mszy w. o godz.18.00, poczonejz Nieszporami o N. Sakr.,

po ktrej bdzie litania do Serca P. Jezusa i procesja wok kocioa.


Zachcamy do udziau nie tylko asyst procesyjn, ministrantw, bielanki, ale wszystkich Parafian.

W tym czasie nie bdzie oddzielnych naboestw czerwcowych.

3. Jutro kancelaria parafialna bdzie nieczynna.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11 CZERWCA 2017

Uroczysto Trjcy Przenajwitszej

Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa

1. Dzi, jak w kad II niedziel m-ca przed kocioem odbywa si zbirka ofiar na cele charytatywne prowadzona przez Zesp Caritas.

?Bg zapa? za wsparcie!

2. W tym miesicu rwnie nie ma spotkania ywego Raca. W ramach formacji obowizkowy udzia w naboestwie czerwcowym o godz. 17.15.

3. W czwartek, 15 czerwca, przypada Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa ? Boe Ciao.

Msze w. bd o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 11.00.

O godz. 15.00 bdzie sprawowana Msza w. w intencji wszystkich Parafian, po ktrej wyruszy procesja do czterech otarzy ulicami naszej Parafii.

Trasa procesji jak w latach ubiegych ulicami: Kasprzaka, Pock, Ludwiki, Klonowicza, Szymczaka i Bema.

Ufamy, e tak jak w latach ubiegych przy udziale mieszkacw, grup i wsplnot stan otarze na trasie.

Apelujemy o przystrojenie naszych okien i balkonw na szlaku procesyjnym.

W zwizku z procesj w Boe Ciao nie bdzie Mszy w. o g.12.30 i 18.00, jak rwnie nie bdzie oddzielnego naboestwa czerwcowego.


Tego dnia przed poudniem w Warszawie z kocioa Archikatedralnego w. Jana wyrusza centralna procesja Boego Ciaa po Mszy w. o g.10.00

i zakoczy si na Pl. Pisudskiego. Niech udzia w procesji ulicami naszej parafii bdzie jak najliczniejszy.

Dajmy wiadectwo naszej wiary w Chrystusa ywego i obecnego w Najwitszym Sakramencie,

za ktrym odwanie i z dum podymy ulicami wrd naszych blokw.

Zwracamy si z apelem do niezawodnych Parafian o przynoszenie do rody i pniej, w czasie oktawy,

suszonych kwiatkw do sypania podczas procesji.

Wiemy, e moemy na Was, Kochani Parafianie, jak zwykle liczy!

Dziewczynki, ktre chciayby sypa kwiatki w czasie procesji Boego Ciaa, zapraszamy na prb w rod o g.17.00.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

04 CZERWCA 2017

Niedziela Zesania Ducha witego .

(X wito Dzikczynienia )

Dzisiejsz uroczystoci Zesania Ducha witego koczymy obchody okresu Wielkanocnego

1. Dzi, niedziela adoracyjna. Po Sumie bdzie wystawienie Najwitszego Sakramentu do publicznej adoracji.

O g. 15.00Godzina Miosierdzia. Adoracj zakoczy wsplne naboestwo czerwcowe o 17.15.


2. Dzisiejszy dzie to tradycyjnie wito Dzikczynienia.

Jak syszelimy przed kocioem zbierane s ofiary na dokoczenie budowy wityni Opatrznoci Boej w Warszawie,

na Wilanowie.

?Bg zapa? za kade wsparcie!


3. Jutro I poniedziaek m-ca. O g. 7.30 Msza w. zbiorowa za zmarych.

4. W czwartek po Zesaniu Ducha w., a wic w najbliszy, 8 czerwca,

przypada wito Jezusa Chrystusa Najwyszego i Wiecznego Kapana.

W zwizku z tym, wszyscy nasi kapani bd celebrowa dzikczynn Eucharysti za ask swego powoania.

Jest to parafialny dzie modlitw o uwicenie naszych kapanw.

Zapraszamy do wsplnego dzikczynienia i modlitwy w intencji naszych duszpasterzy w czwartek, o godz. 18.00.


5. W czwartek, 8 czerwca, po Mszy w. wieczornej spotkanie kandydatw przed sakramentem bierzmowania.

6. Zachcamy do lektury i nabywania prasy katolickiej, ktra jest wyoona w regale obok otarza w. Teresy.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

28 MAJA 2017

Uroczysto Wniebowstpienia Paskiego

1. W dniu dzisiejszym w naszej parafii w godz. 8.30-13.00 prowadzona jest akcja Honorowego Krwiodawstwa. Pobieranie krwi odbywa si w salach parafialnych. Zachcamy wszystkie osoby zdrowe, w wieku od 18 do 60 lat, do wczenia si w t akcj.

Potrzebny jest dokument tosamoci z adresem i numerem PESEL.

2. Trwa Nowenna do Ducha w. przed uroczystoci Zesania Ducha w.

Nowenna odbywa si podczas naboestw majowych codziennie o godz. 17.15.

Przypominamy, e w rod Nowenna do MB. Nieust. Pomocy bdzie zaraz po Naboestwie majowym.

3. Od czwartku, 1 czerwca, rozpoczynamy naboestwa do Najwitszego Serca Jezusowego, zwane czerwcowymi.

Bd one codziennie o 17.15. Zachcamy do udziau w naboestwach dzieci I Komunijne i Rocznicowe.

4. W tym tygodniu I czwartek, I pitek i I sobota m-ca. W czwartek o g. 15.00 wystawienie N. Sakramentu i rozpoczcia adoracji w intencji kapanw.

W pitek Msze w. o Sercu P. Jezusa o 7.30, o 17.00 ? dla dzieci i o 18.00.

Spowied w. rano od 6.30 i popoudniu od 16.30. W sobot Msza w. o Niep. Sercu Maryi o 7.30.

W tym m-cu rwnie nie bdzie raca fatimskiego.

5. W sobot, 3 czerwca wieczorem, w wigili uroczystoci Zesania Ducha witego, zapraszamy chtnych do modlitewnego czuwania razem z Rodzinami Nazaretaskimi.

Czuwanie rozpocznie Msza w. o godz. 19.00. Zakoczenie Apelem Jasnogrskim o 21.00. Zachcamy do uczestnictwa.

6. Z duszpasterskiego obowizku przypominamy, e w nastpn niedziel, uroczystoci Zesania Ducha witego, koczy si okres Spowiedzi i Komunii w. wielkanocnej.

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE

21 MAJA 2017

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

.

1. W dniu dzisiejszym dzieci z naszej parafii przyjm (przyjy) po raz pierwszy Komuni w. Polecamy je Waszej modlitwie.

Do pitku wcznie dzieci bd przychodziy na Msze w. o godz. 18.00 w ramach swojego ?biaego tygodnia?.

2. W rod, 24 maja, Koci wspomina NMP Wspomoycielk Wiernych.

Zachcamy, aby tego dnia, jak rwnie i w Dzie Matki, uczci nasz Niebiesk Matk i Wspomoycielk!

Od najbliszej rody, przez maj i czerwiec w kad rod Nowenna do MB. Nieust. Pomocy bdzie bezporednio

po naboestwach majowych i czerwcowych.

3. W pitek, 26 maja, Dzie Matki. Pamitajmy o swojej wdzicznoci i modlitwie za nasze Mamy, zarwno te yjce, jak i ju zmare.

Wszystkim Mamom ju dzi yczymy zdrowia i obfitoci Boych ask.

Podczas naboestwa majowego o g. 17.15 bdziemy modli si za nasze wszystkie Mamy.

Na godz. 16.45 zapraszamy czonkw Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii na spotkanie modlitewne w kociele.

4. Rwnie w pitek rozpoczyna si Nowenna do Ducha witego przed uroczystoci Zesania Ducha witego

i do Opatrznoci Boej.Modlitwy nowennowe bd poczone z naboestwami majowymi.

5. W przysz niedziel Koci obchodzi uroczysto Wniebowstpienia Paskiego.

Na Mszy w. o godz. 11.00 spotkaj si dzieci witujce Rocznic I Kom. witej.

Rwnie w przysz niedziel w naszej parafii odbdzie si akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Pobieranie krwi bdzie w salach parafialnych w godz. 8.30-13.00. Potrzebny jest dowd osobisty.

Serdecznie zachcamy do wczenia si w t akcj ?

w sposb szczeglny zachca koordynator akcji ks. Wojciech Pirko ? honorowy dawca krwi.

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.