Parafia

Home Literatura
Literatura
KAZANIA SEJMOWE

Piotr Skarga

Skarga gosi kazania przez okres 50 lat (w tym przez 24 lata czyni to jako kaznodzieja krlewski). Gdyby ocalay wszystkie jego teksty ich liczba sigaaby nie setek lecz tysicy.
Szczyt doskonaoci osign w swym najwikszym dziele, w ?Kazaniach Sejmowych?. Powstaych pod wraeniem sejmu, ktry obradowa w Warszawie od 10 lutego do 25.III.1597 i rozszed si bez powzicia uchwa. Nie nale one do literatury religijnej, lecz s doskonale uoonym traktatem politycznym o przebudowie pastwa polskiego. Jako katolik i patriota autor walczy o przywrcenie w Polsce jednoci religijnej, wzmocnienie wadzy krlewskiej oraz usunicie krzywd spoecznych i niesprawiedliwych praw.
Osiem kaza to osiem rozdziaw rozprawy politycznej o najwaniejszych niedomaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwycienia... Obdarzony wspania wymow jako kaznodzieja wywiera na suchaczy wpyw tak potny, e nazwano go "tyranem dusz ludzkich". W obrazach penych grozy i napicia dramatycznego roztacza wizj upadku pastwa i jego ostatecznej katastrofy, jeli nard si nie opamita, nie poprawi bdw.
[Lektura: J. Tazbir, "Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji" ]

KAZANIE PIERWSZE

NA POCZTKU SEJMU PRZY W. MSZY SEJMOWEJ

KAZANIE WTRE

O MIOCI KU OJCZYNIE I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,

KTRA JEST Z NIEYCZLIWOCI KU OJCZYNIE

KAZANIE TRZECIE

O DRUGIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,

KTRA JEST Z NIEZGODY DOMOWEJ

Więcej…
 

Roman Brandstaetter, pod wpywem podry do Asyu, napisa "Inne kwiatki witego Franciszka". Zafascynowany , opisa swoje ulotne wraenia, snujc jednoczenie refleksje nad sensem ycia wg. w. Franciszka.

 
THOMAS A KEMPIS

O NALADOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

z aciskiego przetumaczy ks. Aleksander Jeowicki

Więcej…
 

Fragmenty rozmowyduchowej:

?Podziel swj dzie na trzy czci :
- rano, po przebudzeniu powierz si Ojcu -Stwrcy, Ktry Syna Swego daje ci na pokarm
-po Mszy witej powierz si Synowi, Ktry Jest w tobie
- Zasypiaj w Duchu witym, Ktry Jest Mioci [103].

Więcej…
 


Z A W S Z E G O T O W A

... Na to Maryja rzeka: ?Oto jestem ...?; ?Oto Ja Suebnica Paska, niech Mi si stanie wedug Twego Sowa !? (k 1, 38).
Bogosawieni Rodzice Dziecicia Jezus, Maryjo i Jzefie, z pokor i arliwoci bagam Was,
abycie wstawiali si za mn przy koysce Waszego Syna, bym umiaa pragn, jako Jego szczera i wierna uczennica, y w prawdziwej pokorze, oderwana od stworze, w pogardzie wiata i jego prnoci, stale pamitajc o witej obecnoci Boga,
arliwie i wiernie wypeniajc wszystkie moje obowizki, a take traktujc kad osob z najczulsz mioci.
Więcej…
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.